‘Een en al Oor’

Wies Groeneveld schrijft in ‘Een en al Oor’ over het belang van horen in onze maatschappij. En wat minder horen betekent. Meedoen en erbij horen is voor slechthorende en dove mensen van essentieel belang, maar daar ontbreekt het op diverse fronten aan. Wies en uitgever B2B Mediagroep willen daarom met dit boek iets teweegbrengen bij samenleving, politiek en bedrijfsleven. Zij kunnen en moeten ervoor zorgen dat iedereen met een gehooraandoening geheel zelfstandig kan functioneren. Door de informatie, ervaringen en inspirerende voorbeelden geeft dit boek inzicht en handvatten voor horende mensen, werkgevers, professionals, instellingen en organisaties om dit te bereiken.

Gehoorbeperkingen zijn voor velen onbekend terrein, waardoor slechthorende en dove mensen vaak onbegrip vanuit hun goed horende omgeving en de maatschappij ervaren. Het bevat veel informatie over gehoorbeperkingen en ervaringen van slechthorenden en doven over de gevolgen van een (beginnende) gehooraandoening. Over wat ze ervaren in hun directe omgeving en in de maatschappij, die op verschillende fronten ontoegankelijk is voor mensen met een gehooraandoening. Doordat ongeveer tien procent van de Nederlandse (en Vlaamse) bevolking een gehooraandoening heeft, is de kans groot dat iedereen wel iemand in zijn of haar omgeving kent die slechthorend of doof is. Goedhorende mensen zijn na het lezen van dit boek beter in staat om te begrijpen wat dove en slechthorende mensen meemaken. Door de vele informatie en ervaringen is het boek voor iedereen een verrijking en tevens een naslagwerk.

Een must voor werkgevers
Voor werkgevers is dit boek een must. Het helpt hen om mogelijke drempels voor het in dienst nemen van iemand met een auditieve beperking weg te nemen. Als een werkgever iemand in dienst heeft die slechthorend of doof is, kan hij of zij door de informatie, ervaringen en voorbeelden die werknemer beter begrijpen en faciliteren.

Inlevingsvermogen verbetert
Professionals als bijvoorbeeld re-integratiebegeleiders, arbeidsdeskundigen, zorgverleners en overheidsfunctionarissen kunnen zich na het lezen van dit boek beter verplaatsen in een cliënt die slechthorend of doof is. Daardoor kan maatwerk worden geleverd. Culturele, medische en overheidsinstellingen kunnen door enkele relatief simpel te realiseren oplossingen de toegankelijkheid vergroten.

Bestellen
Ken je iemand met een gehooraandoening en wil je er meer over weten? Het boek ‘Een en al oor’ is op 15 mei 2019 verschenen en is verkrijgbaar voor € 19,95, exclusief verzendkosten. Je kunt het boek bestellen op de website https://webwinkel.b2bkrant.nl/.

Ga naar de inhoud