(Fiscale) hulp bij echtscheiding

Slechthorend of doof? En heb je wat (extra) hulp nodig bij fiscale en financiële vraagstukken rondom de echtscheiding? Misschien kan ik je helpen.

Ben je advocaat/ mediator?

Geen van beiden. Deze rol is ook niet voor mij weggelegd. Ik wil de ‘kennisachterstand’ (als gevolg van slechthorendheid/ doofheid) wegnemen en de slechthorende/ dove wat ruggensteun bieden. [Ten overvloede: een slechthorende/ dove is niet dom, maar dat schrijf ik ook niet!]

In beginsel dient de advocaat/ mediator duidelijk en helder te communiceren. Echter, soms is het op dat moment niet duidelijk, heb je het niet goed gehoord, of is het achteraf toch niet duidelijk. Of de dienstverlener rekent – terecht – ‘uurtje factuurtje’. Dan is de dienstverlening zoals hier genoemd wel zo handig.

Werk je landelijk?

Nee, een eerste kennismakingsgesprek kan in de regio Rotterdam plaats vinden. Overige contact gaat dan via e-mail/ Whatsapp.

Help je beide partijen?

Ja/Nee… Het kan zijn dat beide partijen slechthorend/ doof zijn. Het is niet aan mij om partij te kiezen (sowieso nooit). Vooraf worden duidelijke afspraken gemaakt. Krijgt de wederhelft bijvoorbeeld alles in cc gemaild, treed ik wel voor 1 partij op? Of proberen we er gezamenlijk uit te komen. Soms is het advies voor de 1 ‘nadelig’ voor de ander. Wijzen op bijvoorbeeld het recht op alimentatie, is voor de betaler een ‘nadelig’ advies.

Zijn er kosten aan verbonden?

Er zijn geen kosten aan de dienstverlening verbonden. Wel behoud ik mij het recht voor de opdracht terug te geven.

Waar wordt jij van betaald?

Noch Stichting Slakkenhuis, noch een andere partij geeft mij voor de tijdsinvestering een (financiële) compensatie. Sterker nog, ik ben twee middagen minder gaan werken om mede meer tijd te hebben voor de activiteiten van Stichting Slakkenhuis.

Toch betalen?

Hoewel een echtscheiding nooit leuk is, kan het wel zijn dat je tevreden bent over de dienstverlening. Zoals aangegeven, word ik persoonlijk niet financieel vergoed. Het staat je vrij om een vrijwillige donatie te doen aan Stichting Slakkenhuis, of als je dat liever doet, aan een andere stichting (goed doel). En als je niet voldoende financiële middelen hebt, kun je altijd proberen zelf (ook) vrijwilligerswerk te doen, of je geeft je op bij de bloedbank (Sanquin) voor periodiek geven van bloed of plasmaferese.

CV Edwin Zijdenbos MFP FFP

Zie mijn LinkedIn profiel met een CV. En je kunt mij altijd een connectieverzoek toesturen.

Ik ben niet slechthorend/ doof. Help je dan ook?

Sorry, dan help ik niet. Misschien kan ik je wel een paar tips geven waar je verder advies in kan winnen. Maar anders zou ik er een dagtaak aan hebben als ik iedereen wil proberen te helpen. Het idee van deze dienstverlening is een ‘gelijk’ speelveld tussen horende en niet-horende te creëren.

Gebarentaal?

Helaas, ik ben niet gebarenvaardig. Als het nodig is, dien je zelf een schrijftolk/ gebarentolk in te schakelen tijdens een afspraak. Overige contact gaat per e-mail.

Zie ook

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/videos/2023/04/04/scheiding-ngt

of

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/videos/2023/04/04/geregistreerd-partnerschap-beeindigen-ngt

Andere vraag?

Je kunt altijd een e-mail sturen met een korte omschrijving van je vraag/ probleem. Misschien heb ik dan een suggestie waar je terecht kunt (denk daarbij aan GGMD, websites/ brochures of andere contactpersonen). Dit zijn nooit commerciële doorverwijzingen en je zult zelf een vervolgactie moeten doen.

Ga naar de inhoud