EHBO cursus voor doven en slechthorenden

Vereniging EHBO Doven en Slechthorenden

Ben jij doof of slechthorend? En vind je het ook belangrijk om een EHBO-diploma te hebben? Goed nieuws! Er is een vereniging ‘EHBO Doven/ Slechthorenden’ die hier een cursus voor aanbiedt. Zij verzorgt al een aantal jaren een EHBO-cursus

Ridderkerk

Stichting Slakkenhuis heeft deze vereniging benaderd met de vraag of zij ook in het werkgebied van Slakkenhuis (Zuid-Holland) een cursus wil aanbieden. Welnu, dat is gelukt. Zij willen dit graag doen! Daarnaast hebben we in Ridderkerk een mooie locatie gevonden. Bezoekers van de eerder gehouden mini-reünies PJE weten dit mooie pand al te vinden.

Kosten?

Het cursusgeld bedraagt €205 voor 9 bijeenkomsten, inclusief examen en cursusmateriaal. We zouden het geen kosten willen noemen, maar een investering, die zijn geld op gaat brengen! Daar komt nog bij dat diverse zorgverzekeraars een tegemoetkoming bieden in de cursuskosten. Informeer hiervoor bij je zorgverzekeraar. Desgewenst helpen wij daarbij! Een globaal overzicht kun je hier nalezen, maar jouw zorgverzekeraar kan exact aangeven wat de voorwaarden/vergoedingen zijn.

Waarom?

Waarom een EHBO-diploma halen? Uiteraard is het fijn als je iemand in geval van nood praktisch kunt helpen met de opgedane kennis. Drijfveer voor Stichting Slakkenhuis is dat de cursist zijn/haar CV met een mooi diploma kan aanvullen, wat de arbeidskansen weer vergroot. Daarnaast, ook niet onbelangrijk, heeft de vereniging al een grote groep leden (doven en slechthorenden), waarmee je sociale contacten kunt versterken. Doordat Stichting Slakkenhuis het nut inziet van deze cursus, neemt zij de kosten van de huur van de (cursus)ruimte voor haar rekening.

Wanneer?

Zie het schema voor de exacte datum bijeenkomsten. De eerste bijeenkomst is zaterdag 7 oktober 2017. De overige dagen zijn dan ook telkens op zaterdagen. De cursus in Ridderkerk is van 10.00 uur tot 13.00 uur. (Gewijzigde tijden, update 13 september 2017)

Inschrijven?

Meld je tijdig aan via dit contactformulier! voor de cursus in Ridderkerk.

Studiefonds

Zoals aangegeven vindt Stichting Slakkenhuis de EHBO-cursus erg nuttig. Om de kosten laag te houden, nemen wij de huurkosten voor onze rekening. Toch kunnen wij ons voorstellen dat het voor sommige cursisten nog ‘te duur’ is. Vandaar dat er een klein ‘Studiefonds’ is opgericht. Hiermee kan een deel/geheel van de cursuskosten gedekt worden. Hiermee willen wij zorgen dat de cursus voor iedereen toegankelijk is. Nee, het is geen vrijbrief om maar gelijk een beroep te doen op dit studiefonds. Daar zal hij/zij wel moeite voor moeten doen. Naast een toelichting waarom hij/zij meent voor deelname aan dit studiefonds in aanmerking te komen, vragen wij hem/haar ook om mee te helpen dit studiefonds weer aan te vullen. “Huh, moet ik dan zelf betalen?” Nee, we leggen het hier onder even uit.

Waarom een studiefonds

Het studiefonds stimuleert en helpt financieel slechthorenden en doven te laten deelnemen aan cursussen gericht op het vergroten van de arbeidskansen.

Een cursist krijgt een (gedeeltelijke) vergoeding om deelname aan een cursus mogelijk te maken. De ‘opdracht’ die de cursist dan wel krijgt, is middels ‘crowdfunding’, mooi woord voor ‘ophalen van geld’, het studiefonds weer zoveel mogelijk aan te vullen en liefst nog iets groter te maken, zodat we (opnieuw) cursisten kunnen helpen.

Je vraagt vrienden/familie/kennissen/werkgever of andere contacten niet om een gift voor jou zelf, maar voor degene die na jou ook geholpen wordt om een cursus betaalbaar te maken. Jouw inspanning helpt dus ook weer andere slechthorenden/doven met een steuntje in de rug. Iemand die dit concept steunt, kan dan een bedrag overmaken ten behoeve van het Studiefonds. Dit kan ook een heel klein bedrag zijn, maar bedenk dan dat vele kleintjes ook een grote maken.

Sponsoren gezocht

Geen behoefte aan een cursus, of wilt u het initiatief steunen? Elke bijdrage is welkom. In het jaarverslag wordt tekst en uitleg gegeven van de inkomsten en uitgaven. Klik hier voor optie 'Gift geven'.

Data bijeenkomsten


Bijeenkomst 1) Zaterdag 7 oktober 2017

Herfstvakantie

Bijeenkomst 2) Zaterdag 21 oktober 2017

Bijeenkomst 3) Zaterdag 18 november 2017

Bijeenkomst 4) Zaterdag 2 december 2017

Kerstvakantie

Bijeenkomst 5) Zaterdag 13 januari 2018

Bijeenkomst 6) Zaterdag 27 januari 2018

Voorjaarsvakantie

Bijeenkomst 7) Zaterdag 24 februari 2018 - let op, was eerst 10 maart 2018

Bijeenkomst 8) Zaterdag 24 maart 2018 (Proefexamen)

Bijeenkomst 9) Zaterdag 21 april EXAMEN

Klik hier voor overzicht van de landelijke data schoolvakanties 2017/2018

Ga naar de inhoud