Informatie

Met google is een hoop informatie te vinden. Maar waar te starten? Hieronder proberen we een zo handig mogelijk overzicht te maken, waarmee je snel de (basis)informatie kunt vinden die je zoekt. Voor de goede orde, voor medische zaken kun je het best terecht bij je eigen huisarts. Informatie kan snel verouderd zijn.

Gehoorverlies en hoorapparatuur bij dove of slechthorende kinderen

Mijn slechthorende of dove kind in balans

Hoorstyle.nl Een leuke website met informatie, ervaringsverhalen en tips!

Beengeleiding, info

Een schat aan informatie is hier terug te lezen. [Zie daar ook katern met overige hoofdstukken.] Tevens is een woordenlijst beschikbaar.

Kennisplatform over TOS, doofheid en slechthorendheid

Microtie, ook wel klein oor genoemd, is een aangeboren afwijking. Het oor is kleiner, smaller, gevouwen of afwezig. Microtie ontstaat meestal in de 8e week van de zwangerschap.

Tinnitusweb is een website met informatie over tinnitus en aandoeningen die hiermee samen hangen.

Tinnitus.nl 0800-Tinnitus 0800-84664887

Tinnitus Academie (volgens hun vermindering tinnitus mogelijk aan de hand van behandelplan). Ze bieden informatie avonden, wellicht ben jij er bij gebaat.

Belang van tijdig ingrijpen bij matig gehoorverlies – Gehoortest bij baby’s

Oorsuizen Medische informatie in duidelijke taal (Bron Stichting Hoormij)

Vi-taal is een project- en ontwerpbureau voor visuele communicatie, gespecialiseerd in infor­matie­overdracht over de dovencultuur en gebarentaal als communicatiemiddel. Bijdragen op dit gebied worden op twee manieren geleverd: door het uitvoeren van projecten op het gebied van culturele aspecten van gebarentaal en via de Gebarenwinkel in Den Haag.

Stichting CODA Nederland Een coda is een horend kind van dove ouders (Child Of Deaf Adults). Bij horende kinderen van dove ouders staat het opgroeien in twee werelden centraal, als horende in de horende wereld en als gebarentaalgebruiker (cultureel dove) in de dovenwereld.

HoorWerkWijzer In deze keuzewijzer tref je onafhankelijke informatie over ‘werken en gehoor’ en ‘werken met een verminderd gehoor’.

Doofgewoon is een website voor ouders van dove kinderen.

Sterkerdoor biedt praktische informatie en advies aan mensen die doof, slechthorend of doofblind zijn, een taalontwikkelingsstoornis hebben of andere gehoorgerelateerde aandoeningen hebben, en hun naasten.Informatiecentrum over Dove en Slechthorende Kinderen
Ouders ondersteunen ouders bij: het kunnen borgen van leerbehoeften en goed onderwijs; het ontplooien van kansrijke ontwikkelingspotentieel; het stimuleren en het ontwikkelen van de autonomie van het dove/slechthorende kind zelf

Keuzehulp CI voor kinderen Kentalis informatiekaarten:
Omgaan met slechthorendheid
Herken slechthorendheid op tijd!
GeluidsThermometer Bron: stichting Hoormij en Divers doof
Een slechthorende patiënt in het ziekenhuis. Als zorgverlener optimaal communiceren met een slechthorende patiënt.
* Brochure (pdf, 13 pagina’s)
* Folder (pdf, 3 pagina’s)

Hoorwijzer Veel informatie rondom vergoedingen, hulpmiddelen, gebruik, of klachten.

Ervaringrijk Hier vertellen mensen met een chronische aandoening of beperking hoe zij daar in het dagelijks leven mee omgaan. Soms met praktische tips. Hun ervaringen kunt u hier lezen.

Hoortoestellen info Overzicht van ruim 1.000 audiciens overal in Nederland. Ook handige vergelijker toestellen.

Elkaar verstaan Kinderen die doof, doofblind of slechthorend zijn of een ernstige taalontwikkelingsstoornis hebben, kunnen in aanmerking komen voor extra ondersteuning. Dat kan zijn in de vorm van plaatsing op een speciale school voor (voortgezet) onderwijs of ondersteuning op een reguliere school. Dan heeft de leerling een ‘onderwijsarrangement’ nodig van een gespecialiseerde onderwijsinstelling.

Cochleair implantaat (CI) – AMC

Cochleair implantaat (CI) – VUMC

Keuzehulp Cochleair Implantaat

Plotsdoofkeuzehulp

DB-connect is hét landelijke informatiepunt voor vragen over beperkt zijn in horen én zien (doofblindheid).

Richtlijn slechthorendheid en tinnitus (februari 2020, pdf, 51 pagina’s)

Forum lotgenoten/ info. Een Tuba Aperta is een disfunctie van de buis van Eustachius, in het engels Patulous Eustachian Tube, ook wel Open Tuba Syndroom genoemd.

Geluidstuin met ‘kindergehoortest’ en diverse informatieve filmpjes (voor kinderen, 9 t/m/ 12 jaar).

Klik hier voor het filmpje. Duizenden werknemers hebben te maken met geluidsoverlast op het werk. De film toont de belangrijkste oorzaken van gehoorschade en legt de nadruk op geluidsbeperking aan de bron, preventieve maatregelen en het dragen van passende gehoorbescherming. De film is geschikt voor alle sectoren en werknemer niveaus, maar vooral voor jonge mensen in opleiding of met weinig werkervaring.

Ga naar de inhoud