Overig

Hieronder zetten we een externe link die we nog niet in de overige rubrieken hebben gezet (tijdgebrek of er is nog geen (sub)rubriek beschikbaar vanwege het geringe aantal rondom een specifiek onderwerp. Kortom, een allegaartje, maar toch nog wel de moeite waard om alvast in ons lijstje op te nemen tot een grotere rubriek samengesteld kan worden, of dat we iets meer tijd hebben. Trouwens, vind jij het leuk om hier tijd in te steken (het vergaren van nuttige links). Laat het ons weten.

PsyWel Hier vind je informatie over wat je kan doen als het (even) niet goed met je gaat.

Hoortoestellen / CI verzekeren (aanbieders)
* https://www.aonverzekeringen.nl/verzekeringen/gehoorapparaatverzekering
* http://www.hoortoestellenverzekering.nl/
* https://hoortoestel-dehaanenbuis.nl/bereken-uw-premie/
* https://www.vandessel.be/nl/oplossingen/hoorimplantatenverzekering

Soms kun je ook gebruik maken van een kostbaarhedenverzekering bij je eigen inboedelverzekeraar. Laat je echter goed informeren over wat wel/ niet gedekt is.

Gebarencamping (Jaarlijkse camping) – zie ook FB groep

ggzds.nl Klik op link hiervoor. Een website met informatie en hulpaanbod voor doven, slechthorenden, doofblinden en mensen met tinnitus, hyperacusis, ménière of plotsdoofheid die last hebben van psychische problemen.

Global Signbank – De lexicale database fungeert op dit moment niet als woordenboek en is niet toegankelijk voor een algemeen publiek. In de toekomst zal de NGT-dataset in eerste instantie opengesteld worden voor onderzoekers die de NGT-corpora gebruiken.

Doof of slechthorend en seksualiteit

Een laatste gebaar   Uitvaartzorg toegankelijk ook voor dove en slechthorende mensen. Zie de website met alle informatie in gebarentaal.

Online hoortest  Hoor jij alles nog goed? Of versta je je vrienden minder goed op een feestje of in de kroeg? Test je gehoor binnen 5 minuten met de online hoortest.

Kinderhoortest

Hoe kan ik alarmnummer 112 bereiken als ik doof of slechthorend ben?

Signcall (vaak vergoeding via zorgverzekering)

Vereniging EHBO Team voor Doven en Slechthorenden (regio Utrecht)

Rotterdamse Doven Zwem Club

De Koninklijke Nederlandse Doven Sport Bond

Nederlandse Christelijke Bond van Doven

Handalfabet-als-lettertype-op-uw-PC                                                                  

OPCI OPCI behartigt de belangen, geeft voorlichting en draagt zorg voor lotgenotencontact voor mensen met een cochleair implantaat en voor mensen die een cochleair implantaat overwegen.

ErbijHoren

Overzicht Facebook diverse groepen voor slechthorenden/doven

Overzicht Theatervoorstellingen met tolk

Ushersyndroom

vakantiereizenvoordoven.nl Kleine groepjes variërend in leeftijd. De groep wordt begeleid door een vrijwilliger, die de gebarentaal beheerst en één of twee vreemde talen spreekt.

wesemann.travel/groepsreizen Groepsreizen worden begeleid door ervaren gebarentaal-vaardige reisleiders. Waar mogelijk organiseren zij ook leuke activiteiten in samenwerking met lokale dove organisaties en personen.

Gebarengids Gebarentalige dienstverleners, soms zelf doof/slechthorend

Ga naar de inhoud