Project 2021 – wie durft?

Update (april 2020) dit project wordt mede uitgevoerd door SamenHorenD B.V. Zie ook www.samenhorend.nl

Project 2021 kan 1 januari 2021 starten, maar ook pas 31 december 2021, vandaar ‘2021’, maar eigenlijk is het al gestart. Nu nog de juiste mensen bij elkaar zien te vinden en vervolgstappen zetten.

Wat is het project? Wel, Stichting Slakkenhuis heeft het voornemen om op enige wijze slechthorende/ dove werklozen aan een baan te helpen. Dat staat nog steeds, maar met dit project een andere invulling met hetzelfde doel.

In het ideale plaatje is sprake van een winkel waarbij 2 of meer werkzoekenden werkervaring op kunnen doen en tevens een (minimum)loon ontvangen. Zo’n werkplek kan dan 24 maanden duren, waarbij hij/zij hopelijk eerder al doorgestroomd is naar een andere werkplek. De werkplek kan dan weer door een andere werkzoekende opgevuld worden.

Ook zou een ‘verzamelgebouw’ of grote ruimte tot de mogelijkheden kunnen behoren. Er zijn slechthorende/ dove ondernemers (al dan niet starters) die een werkplek nodig hebben en sparringpartners om zich heen kunnen gebruiken. Soms is een klus te groot voor 1 persoon, maar kan dit prima in een samenwerkingsverband worden opgevangen. Of is het fijn als er een achtervang (telefooncentrale) is, zodat telefonisch contact mogelijk is (ook bij afwezigheid van de slechthorende/ dove ondernemer).

Eigenlijk zijn er een heleboel mogelijkheden. Juist door een mix kunnen nieuwe initiatieven en samenwerkingsverbanden ontstaan, die je in je eentje niet voor elkaar krijgt.

Ik kan het ook niet in mijn eentje, vandaar dat ik met deze oproep start. Wie (werkenden of werklozen, beiden zijn nodig) wil meedenken / sparren / brainstormen/ helpen / trekken / duwen aan dit project? Welke locatie is beschikbaar/ geschikt? Wie kunnen financieel bijspringen? Andere businesspartners? Kruiwagens bij bedrijven, netwerk?

Iedereen kan wel een steentje bijdragen, soms eenmalig, soms het hele project, alles kan, zolang we het maar gezamenlijk leven in kunnen blazen.

Concreet is er nog niets. Dat maakt het juist een leuke uitdaging om mee te doen. Jouw mening telt! Het eindresultaat is een winkel/bedrijf/ onderneming die zichzelf financieel kan redden, waar betaald personeel de zaak runt. In de opstartfase zal nog ondersteuning door overige vrijwilligers nodig zijn. Maar het kan wel wat moois worden!

Wil jij ook meedoen en bijvoorbeeld elke 2 maanden ergens bijeenkomen (1,5 uurtje) om te overleggen? Door met (sub)groepjes te werken, kunnen we deelvragen oplossen en naar het (eind)doel toewerken. Samen!

Laat maar weten of je mee wil doen, of als je nog vragen hebt!

Lees hier verder hoe het met dit project gaat.

Spreek / hoor je graag! Vriendelijke groet, Edwin Zijdenbos

Ga naar de inhoud