‘Hart’ voor inclusiviteit

De leerlingenpopulatie op basisscholen is een stuk diverser dan vroeger. Leraren hebben de kracht de toekomst van leerlingen te sturen, soms zelfs te bepalen. Maar wat als de lerarenpopulatie van een school sterk afwijkt van de leerlingenpopulatie? Wat als de kinderen zich niet kunnen identificeren met de verhalen en het lesmateriaal dat zij op school krijgen aangeboden? Met Team Avontura wil Mirjam Koornneef basisscholen laten kennismaken met de belevingswereld van mensen die afwijken van de heersende norm en de kloof tussen deze werelden verkleinen. “Als je inclusiviteit wilt aanleren in de samenleving, dan is het goed om daarmee zo vroeg mogelijk te beginnen,” aldus Mirjam.

Inclusiever onderwijs geeft iedereen de kans om in de klas in aanraking te komen met meerdere perspectieven. En dat is van groot belang voor de persoonlijke ontwikkeling van kinderen. Want ieder ziend/horend mens heeft het weleens meegemaakt; dat je even dat ongemakkelijke gevoel bekruipt als je iemand tegenkomt die blind of doof is. Want hoe benader je deze persoon? Hoe communiceer je?

Juist dit gevoel creëert een wij-zij maatschappij. En daarom is het zo belangrijk om kinderen al van jongs af aan mee te geven doven en blinden als normaal te accepteren. Besef, begrip en empathie worden dan op een natuurlijke basis ingelegd. Wat volgens Mirjam direct kan helpen, is het goede voorbeeld geven en kinderen spelenderwijs laten opgroeien met de gedachte dat echt iedereen er mag zijn.

Op weg naar inclusief onderwijs en een rijkere samenleving

Inclusiviteit in de breedste zin van het woord, inclusief onderwijs, het creëren van een ‘wij’-gevoel; dat is waar Team Avontura voor staat. Het door Mirjam geschreven kinderboek ‘Team Avontura en het Mysterie van het Quackmonster’ gaat over samenleven, samenwerken en omgaan met mensen die anders zijn dan de heersende norm.

“Als mens word je verrijkt wanneer je omgaat met eenieder en werkelijk niemand buitensluit. Daarbij speelt het besef dat je zelf gezond bent en zonder belemmeringen kan communiceren een grote rol. Voor doven en slechthorenden betekent het letterlijk de wereld als er volledige inclusie zou zijn; een onmenselijk groot gevoel van welkom zijn en ertoe doen,” aldus Mirjam.

Middels Team Avontura krijgen kinderen, docenten/schoolpersoneel en de betrokken ouders meerdere perspectieven aangeboden die voor hen niet altijd vanzelfsprekend zijn. Het geeft de scholen een concrete invulling voor het behandelen van abstracte onderwijsdoelen rond inclusie en samenleven. Team Avontura draagt hiermee bij aan de totstandkoming van (nog meer) verbinding en verbroedering.

Hart voor de doelgroep

Team Avontura is in 2021 opgericht door Mirjam Koornneef. Zij kwam jaren geleden zelf als vrijwilliger in aanraking met de wereld van doven en slechthorenden. Gedurende haar opleiding(en) en loopbaan werd haar interesse in een meer inclusieve wereld steeds groter. Inmiddels is deze onlosmakelijk verbonden met haar leven.

Toch kan niet iedereen ‘als vanzelfsprekend waarnemen’ wat zij en anderen doen op dit vlak. En dat is nu precies waarom ze zich ‘hart’ maakt voor mensen die doof en slechthorend en/of blind en slechtziend zijn. Het boek ‘Team Avontura en het mysterie van het Quackmonster’ schreef Mirjam samen met de doelgroep en juist daarom is inclusiviteit zo tastbaar geworden.

Samen op avontuur

In ‘Team Avontura en het Mysterie van het Quackmonster’ gaan Lu, Lisa en Jay samen op avontuur. Drie jonge kinderen die vakantie vieren op een camping bij een natuurgebied: Quack. Er is een speurtocht uitgezet door de camping. Lu, Lisa en Jay zijn bij elkaar ingedeeld. Lu vindt het maar niks. Hij baalt flink dat hij samen moet werken met de anderen. Jay is doof, net als de vader van Lu. Daarom zit hij natuurlijk bij Jay in gedeeld, dan kan Lu mooi voor gebarentolk spelen. Maar dan zit hij ook nog bij Lisa, zij is blind. Hoe moet dat dan? Met dit team kan je toch geen speurtocht doen?

“Wat er onderling gebeurt, is prachtig. Talenten van eenieder blijken noodzakelijk voor een ultieme samenwerking,” stelt Mirjam.

De kinderen komen er al doende achter dat ze veel van elkaar kunnen leren en elk hun eigen superpowers hebben die hen onderweg van pas komen. Een boek over inclusiviteit. Een boek over samenleven en omgaan met mensen die anders zijn dan de heersende norm. Een boek dat de lezer aanmoedigt alle zintuigen te herkennen én te gebruiken.

Lespakket voor basisonderwijs    

Eens per jaar stilstaan bij het thema inclusiviteit is voor de begripsvorming een hele winst. Over deze winst heeft Mirjam goed nagedacht. Zij ontwikkelde hierom bij haar boek ook een lespakket voor basisscholen: “Kinderen krijgen middels diverse attributen verdieping in het onderwerp en natuurlijk wordt hierbij ieder zintuig aangesproken. Ook een hoorspel en een gebarenfilm zijn onderdeel van het pakket. Er zijn pakketten voor de onder-, midden- en bovenbouw welke zijn afgesteld op de belevingswereld van de kinderen. Naar mijn mening is dit verplichte kost voor ieder kind.”

Wilt u nader kennismaken met Mirjam, de karakters uit het boek en de lespakketten? Neemt u dan een kijkje op www.teamavontura.nl.

Ga naar de inhoud