Bijdrage

Vanuit Stichting Slakkenhuis proberen we de activiteiten waar mogelijk gratis aan te bieden. Dat wil niet zeggen dat Slakkenhuis geen onkosten heeft. Uiteraard kosten activiteiten geld. Soms materiaal, soms huur, soms andere kosten, maar daar willen we de gasten niet mee lastig vallen. Wij bieden een activiteit aan omdat er budget beschikbaar is en het aan ons missie voldoet. Echter, ons budget is ook niet onbeperkt.

Af en toe krijgen we de vraag of de deelnemer iets moet betalen. Zolang dit niet vooraf is gecommuniceerd bij de activiteit, is het inderdaad gratis. Echter, alleen de zon gaat voor niets op. Toch willen we de drempel voor deelname zo laag mogelijk houden. Niet iedereen heeft het even breed, iets wat ik als vrijwilliger bij Schuldhulpmaatje regelmatig zie.

Maar, geld stinkt niet, dus ook Stichting Slakkenhuis kan donaties (groot of klein, eenmalig of vaker) goed gebruiken. Of en hoe vaak iemand bij wil dragen, is niet aan ons, maar aan de deelnemers zelf.

Ja, je kunt een financiële bijdrage leveren, altijd welkom, maar nog liever (of en/en) vragen wij de volgende bijdrage: Help mee het bereik van Stichting Slakkenhuis te VERGROTEN. Wijs je vrienden en kennissen op onze website (bijvoorbeeld aanmelden voor de gratis maandelijkse nieuwsbrief, zie onderaan elke webpagina) en wijs ze op de komende activiteiten. Hoe groter de naamsbekendheid en hoe groter de groep die meedoet, hoe beter. Voor ons zit de winst in het gegeven dat we 1 of meerdere werkloze doven / slechthorenden aan een baan kunnen helpen. Daar kun jij ‘gratis‘ een steentje aan bijdragen. Dat kan dan door regelmatig anderen op Stichting Slakkenhuis te wijzen, berichtjes op Facebook en LinkedIn te delen, of gewoon terloops een keer tijdens een praatje een opmerking te maken over Stichting Slakkenhuis.

Ook kun je ‘vriend van Stichting Slakkenhuis‘ worden, of je vraagt je werkgever, of als je zelf een bedrijf hebt de boekhouder :-), mee te doen aan ‘sponsoring‘. Als laatste kun je ook zelf een ‘gift‘ doen. Kortom, je kunt op allerlei manieren meehelpen als vorm van bedankje voor de activiteit die je hebt bijgewoond. En ja, we zijn blij dat jij er bij was, want zonder deelnemers, geen bestaansrecht voor Stichting Slakkenhuis!

Hartelijke groet,

Edwin

Ga naar de inhoud